Reeducació Postural Global (RPG)

La Reeducació Postural Global (RPG) és un mètode creat per Philippe Souchard que consisteix en una sèrie de postures actives, gràcies a les quals el pacient corregeix la seva morfologia mentre treballa de manera global i reforça la musculatura sense deixar de banda l'elasticitat muscular (el treball muscular sempre és excèntric).

Els principis bàsics de l'RPG són mantenir i millorar l'elasticitat muscular (la pèrdua de l'elasticitat frena el moviment i causa moltes lesions) i tenir en compte la globalitat (per trobar la veritable causa d'una lesió hem de posar en tensió tota la cadena muscular i no només una part), i l'objectiu principal és trobar i corregir la causa que altera la bona morfologia i les seves funcions.

Les sessions d'RPG són individuals i totalment personalitzades. En funció de les diferents cadenes musculars que el pacient tingui afectades, s'escullen unes postures o unes altres.

Les sessions són com un entrenament perquè el pacient pugui fer a casa els exercicis que milloraran la seva qualitat de vida: disminuiran el dolor i reduiran la rigidesa i l'envelliment dels teixits i estructures que provoca la falta d'elasticitat.