Punció seca

La punció seca és un dels millors recursos que tenim per tractar el dolor miofascial. El dolor miofascial és el conjunt de signes i símptomes produïts per un punt gallet.

Un punt gallet (a partir d´ara PG) és una banda tensa dins del múscul esquelètic associada a un nòdul palpable, hipersensible i que pot provocar dolor local i també un patró específic de dolor referit.

Els punts gallets poden estar actius i donar símptomes o poden estar latents i passar desapercebuts. Ara bé, en ambdós casos els haurem de tractar amb tècniques conservadores i/o amb tècniques invasives.

Les tècniques conservadores són menys agressives, però no sempre són suficients: estiraments analítics, estirament + esprai  fred, compressió, massoteràpia, relaxació postisomètrica, tècniques d´alliberació posicional, etc.

Les tècniques invasives són les que traspassen la pell i la que més fem servir és la punció seca, que és una punció sense infiltrar cap substància. La punció seca pot ser superficial o profunda.

Amb la punció seca superficial no toquem directament el PG. Amb l’agulla, punxem el teixit que envolta el PG i s´activen uns mecanismes per disminuir el dolor. El PG no es desfà i no provoquem espasme local.

Amb la punció seca profunda travessem el PG provocant una resposta d´espasme local que destrueix el PG. És veritat que per poder destruir el teixit patològic estem fent una lesió, però és tant petita que el teixit es regenera o es repara ràpidament. El dolor post-punció pot durar unes 24-48 hores però la millora del dolor miofascial és tant important que al pacient li compensa sobradament el dolor de la punció.

Un cop tractats els PG, ja sigui amb tècniques conservadores i/o invasives, acabarem el tractament reeducant la postura i tots els possibles factors que causen la seva aparició i els perpetuen.